Aanmelden nieuwe leerlingen

Wilt u meer weten over onze school en/of wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met een van onze teamleiders.
Dit kan door een mail te sturen naar claudia.dereus@stichtinggoo.nl

Wilt u meer weten over onze school dan maakt zij een afspraak om de school te laten zien, om informatie te geven en om eventuele vragen te beantwoorden.

Wilt u een nieuwe leerling aanmelden? Dan maakt zij een afspraak voor een aanmeldingsgesprek.

Tijdens dit gesprek hebben we de volgende dingen nodig:
  • een ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier. Dit formulier kunt u op school ophalen of hier downloaden:
    Aanmeldingsformulier basisschool
  • het BSN (burger service nummer) van uw kind. Wij hebben hierbij een kopie nodig van één van de onderstaande documenten;      
    - de brief van de belastingdienst waarop het BSN nummer staat
    - het pasje van de zorgverzekering
  • voor oudere kinderen: het onderwijskundig rapport van de huidige school (indien mogelijk).
Mochten er specifieke bijzonderheden zijn ten aanzien van de gezondheid van een kind of speciale aandachtspunten in zijn/haar ontwikkeling dan vinden wij het belangrijk om deze tijdens het inschrijven te bespreken. Doelstelling hierbij is om vanaf dag één dat een kind op De Kastanjelaar zit, zo goed mogelijke aandacht en zorg te kunnen bieden.