Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Deze vorm van opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang en/of vakantie opvang. Hieronder beschrijven we elk onderdeel kort. We zorgen voor gezonde voeding, voor een leuk en gevarieerd activiteitenprogramma en voor vele uurtjes lekker buitenspelen. We vinden het heel belangrijk dat de tijd na schooltijd echt vrije tijd is.
Kinderen mogen daarom zelf kiezen. Gezellig samen spelen of liever even alleen? Meedoen met leuke activiteiten of zelf iets bedenken? Binnen een spelletje doen of lekker naar buiten? Kinderen mogen zichzelf zijn en leren rekening te houden met en respect te hebben voor elkaar. We vinden het belangrijk dat er een gezellige sfeer is in de groep, waarin kinderen zich thuis voelen. We bieden een breed aanbod van activiteiten, dat kinderen prikkelt om hun interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We werken met verschillende thema's, waarbij de volgende aspecten aan bod komen:
Koken - Sport & Spel - Techniek & Kunst - Drama & Theater - Muziek & Dans en Natuur.

Voorschoolse opvang
Tijdens schoolweken is deze groep geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 7.30 uur tot 8.30 uur.
Er is een mogelijkheid om extra opvang in te kopen vanaf 7.00 uur. De nieuwe kinderen worden in het begin door de pedagogisch medewerker naar de klas gebracht.

Naschoolse opvang
Onze naschoolse opvang bestaat uit twee verschillende groepen, die we hieronder kort beschrijven.
Beide groepen zijn tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.45 uur tot 18.30 uur. Aan het eind van de dag, vanaf ongeveer 17.30 uur voegen we beide groepen samen. Afhankelijk van het aantal kinderen voegen we de groepen ook op studiedagen samen.

Milheezer Maxi's
Op deze groep worden de jongste BSO-kinderen opgevangen. Het lokaal wat door deze groep gebruikt wordt ligt tegenover de kleuterklassen. De nieuwe kinderen worden 's middags door de leerkracht naar de BSO gebracht. Na een tijdje kunnen kinderen dit zelfstandig, de leerkrachten van de onderbouw weten welke kinderen op welke dag naar de BSO gaan en zorgen dat deze kinderen bij de BSO zijn voordat ze met de overige kinderen naar buiten gaan.
Voor het doorstromen naar de volgende BSO-groep hanteren we géén harde leeftijdsgrens maar kijken vooral naar de behoefte van kinderen en groepssamenstelling. Doorschuiven naar de volgende groep gaat altijd in overleg met ouders.

Milheezer Mega's
Op deze groep worden de oudste BSO-kinderen opgevangen. Het lokaal van deze groep grenst met een deur aan de speelplaats. De kinderen van 8 jaar en ouder mogen, mits we toestemming hebben van ouders, zelfstandig buitenspelen.

Vakantie opvang
Tijdens de vakanties worden alle kinderen opgevangen in één groep. Afhankelijk van het aantal aanwezige kinderen kunnen we de groep tijdens activiteiten opsplitsen. Deze groep is elke vakantie geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Er is een mogelijkheid om extra opvang in te kopen vanaf 7.00 uur.  In de vakanties is er op deze locatie de mogelijkheid om te kiezen voor halve dagen opvang. 

Meer informatie
De buitenschoolse opvang kun je bereiken op 088-0088524We zijn 52 weken per jaar geopend. Je kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 40- of 52-wekenpakket.

Meer informatie over de buitenschoolse opvang en de bijbehorende kosten kun je vinden in de folder buitenschoolse opvang of op www.stichtinggoo.nl. Voor vragen of een rondleiding kun je ook terecht bij Amber van Boxmeer, via amber.vanboxmeer@stichtinggoo.nl of 0492-345223