Kinderopvang en Peuteropvang

Onze kinderopvang bestaat uit twee verschillende groepen, hieronder zullen we ze verder beschrijven.
De opvang wordt op beide groepen verzorgd door professionele pedagogisch medewerkers. Onze pedagogisch medewerkers zijn allemaal professioneel geschoold en hebben twee belangrijke taken: in een vertrouwde omgeving goed voor de kinderen zorgen en hen spelenderwijs laten ontwikkelen.  Op beide groepen werken we met een VVE-programma (Uk & Puk en Puk & Ko). VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen of te verminderen door middel van een educatief programma. Dit programma biedt kinderen de mogelijkheid om zich spelenderwijs te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de basisschool. Door samen te zingen, praten, lezen, werken en bewegen, helpen we de kinderen steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Het is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Spelen staat centraal want spelen is ontdekken. En ontdekken is groeien! Het programma bevat thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen, zoals "Wat heb je aan vandaag" en "Dit ben ik". Ook proberen we de thema's aan te laten sluiten bij de thema's van de kleuterklassen. 

Milheezer Ukkies - Dagopvang
Dit is een dagopvanggroep, op deze groep worden kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met een dagopvangcontract opgevangen. Op de ochtenden in de schoolweken zijn de peuters van deze groep in geplaatst op combigroep "Milheezer Mini's". We hanteren hiervoor geen harde leeftijdsgrens maar kijken vooral naar de behoefte van het kind en de groepssamenstelling, het doorschuiven gebeurt altijd in overleg met ouders. Op de ochtenden in de schoolweken maken dus alleen de baby's en dreumesen gebruik van opvang op de groep "Milheezer Ukkies". Op deze manier kunnen we onze activiteiten meer gericht op leeftijd aanbieden, we hebben op deze groep in de ochtend dan echt tijd voor de baby's en dreumesen om één op één activiteiten te kunnen. En voor de peuters zijn er op de andere groep meer activiteiten gericht op hun leeftijd. In de middagen en de vakanties maken alle kinderen van 0-4 jaar gebruik van deze groep omdat we ook van mening zijn dat kinderen veel van elkaar leren. Zo zien de jongste kinderen al wat de "oudere" kinderen doen, waar ze natuurlijk veel van kunnen leren. Anderzijds voelen de grote kinderen zich al echt groot en vinden ze het heerlijk om te helpen bij de zorg voor de kleintjes. Denk maar eens aan een flesje halen of een knuffeltje aanbieden. Zo ontstaat er een gezonde wisselwerking tussen alle kinderen en de medewerkers.

Deze groep is vijf dagen in de week geopend van 7.30-18.30 uur.  Er is een mogelijkheid om extra opvang in te kopen vanaf 7.00 uur.
De Milheezer Mini's kun je bereiken op 088-0088529.

Milheezer Mini's - Combinatiegroep
Zowel de peuters met een dagopvangabonnement als de peuters met een peuteropvangabonnement maken gebruik van deze groep. De kinderen met een peuteropvangabonnement komen van 8.15 tot 12.15 uur. De kinderen op deze groep met een dagopvangabonnement nemen opvang af vanaf 7.30 uur. Van 7.30 tot 8.15 uur wordt deze groep samengevoegd met de dagopvang. Ouders die hun kind vóór 8.15 uur komen brengen, brengen hun kind dus bij "Milheezer Ukkies". Vervolgens gaan zij om 8.15 naar combinatiegroep waar vanaf dat moment ook de kinderen van de peuteropvang binnen komen. Op deze groep bieden we activiteiten aan gericht op de peuterleeftijd, ook bereiden we de kinderen voor op de basisschool bijvoorbeeld door middel van het maken van een kringetje en het hebben van een hulpje van de dag. Maar ook door regelmatig activiteiten te doen met de kleuterklassen. Zo wordt de overgang naar de basisschool voor veel kinderen een stuk minder groot. Na de lunch worden de kinderen van de peuteropvang opgehaald door hun ouders, de overige kinderen maken in de middag gebruik van opvang op de dagopvang. 

Deze groep is vijf ochtenden in de week geopend van 7.30 tot 13.00 uur. Er is een mogelijkheid om extra opvang in te kopen vanaf 7.00 uur. Vanaf 2 jaar kunnen kinderen gebruik maken van de peuteropvang.
De Milheezer Mini's kun je bereiken op 088-0088524.

Meer informatie
We zijn 52 weken per jaar geopend. Je kunt kiezen voor diverse pakketten, waaronder 40- of 52-wekenpakket. 
Op deze locatie bieden we ook halve dagen opvang aan.
Meer informatie over de kinderopvang en de bijbehorende kosten kun je vinden in de folder dagopvang, folder peuteropvang of op www.stichtinggoo.nl. Voor vragen of een rondleiding kun je terecht bij Amber van Boxmeer, via amber.vanboxmeer@stichtinggoo.nl of 0492-345223.