Ouderraad

Deze raad is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met het managementteam, teamleden en kindcentrumraad (KCR) zorg draagt voor een groot aantal activiteiten.
De vergaderdata van de ouderraad voor komend schooljaar zijn:

4 oktober 2022
29 november 2022 
7 februari 2023
4 april 2023
13 juni 2023

De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. Je kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken over wat er georganiseerd wordt.
De ouderraad stelt zich als doel:
  • Het onderhouden van regelmatig contact met het team
  • Het verlenen van medewerking aan schoolactiviteiten
  • Het mede organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals: schoolreis voor groep 1 t/m 8, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Pasen en sportdag
  • Het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren
  • Activiteiten te organiseren waardoor de verkeersveiligheid rondom de school vergroot wordt
  • Extra geld voor activiteiten op school te verdienen, dit doet de OR in Milheeze door mee te helpen bij het inzamelen van oud papier
  • 50% van de kosten van het Marietje Kessels project voor groep 7 en 8 te betalen
Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de ouderraad:

Marloes Neijenhuis
Kim Heesmans
Yvon van der Horst
Fieke Mens
Sara Meulenbroeks
Teun van de Nieuwenhof
Mayke Sleegers
Anne Verschuijten
Leonie Welte 

De vrijwillige ouderbijdrage is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 15,00 per kind (per jaar). Voor kinderen die gedurende het schooljaar instromen, wordt geen ouderbijdrage gevraagd.
Aan ouders wordt gevraagd de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, tevens kan gebruik worden gemaakt van het betaalverzoek, vermeld in de eerste ouderinfo.

Rekening:

OR de Kastanjelaar Milheeze
IBAN: NL91 RABO 0104 1057 04
o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)