Jaarplan

Kindcentrum jaarplan  Elk jaar werken we in ons kindcentrum met een jaarplan. Het jaarplan is een integraal plan van onderwijs- en opvangdoelstellingen, waarin concreet de plannen beschreven worden voor dat schooljaar. Het plan is een werkdocument, wat betekent dat het dynamisch is en periodiek wordt bijgesteld op basis van evaluatie.   In onderstaande link is ons huidige jaarplan terug te vinden.
Jaarplan Kastanjelaar 2022-2023