Schoolondersteuningsprofiel

Wij zijn aangesloten bij Samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.
SWV Helmond-Peelland PO draagt eraan bij om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk binnen de regio, dicht bij huis en in een reguliere school te laten plaatsvinden.  
Meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u vinden op http://po.swv-peelland.nl 

Meer informatie over welke ondersteuning wij als school kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben kunt u vinden in ons schoolondersteuningsprofiel. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.