Medicijnen/allergieën

Heeft je kind tijdens schooltijd en opvangtijd medicijnen nodig? Dan mogen onze medewerkers deze op verzoek van ouders toedienen. Hierbij is wel de schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers vereist en stellen ouders zich volledig aansprakelijk voor handelingen van de medewerkers. Medicijnen worden op het kindcentrum in overleg en afstemming met de leerkracht en/of pedagogisch medewerkers toegediend waarbij de grootste zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

Het kindcentrum behoudt het recht om in speciale omstandigheden het toedienen van medicijnen te weigeren. Voor het toedienen van geneesmiddelen op het kindcentrum gelden wel een aantal voorwaarden.

Als je kind last heeft van bepaalde allergieën, vragen wij je contact op te nemen met de leerkracht van je kind. Door het ingevulde allergieformulier aan de leerkracht te geven, weten wij waar wij als kindcentrum rekening mee moeten houden.