Sociale verbinding

Als enige basisschool in het dorp is sociale verbinding een belangrijk onderdeel van ons kindcentrum. Door allerlei activiteiten wordt er contact gelegd tussen ons en de gemeenschap. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor bewegen met senioren, om zo de verbinding tussen jong en oud te versterken. En tijdens onze kerstviering zijn dorpsgenoten welkom.

Ons kent ons
De school is gevestigd in een multifunctionele accommodatie waar verenigingen in- en uitlopen. Door de kleinschaligheid van het dorp kent iedereen elkaar. Dit zorgt voor een gevoel van sociale veiligheid. Elke maand vindt er een maandafsluiting plaats en worden er per groep optredens verzorgd. Iedereen, ook de rest van het dorp, is dan welkom voor een kijkje in de klas.