Techniek

We zijn op onze school actief bezig om de kinderen meer in aanraking te laten komen met techniek.  
Kinderen zijn enorm enthousiast als ze met techniek aan de slag mogen.
Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken en dingen maken. Dat spreekt een brede groep leerlingen aan. Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.
 
Kerndoelen techniek in het basisonderwijs:
  • Techniek is tastbaar. Het hoort bij ons dagelijkse leven. Door kinderen bewust techniek te laten ervaren kunnen ze later beter kiezen wat ze willen worden.
  • Techniek is bij veel kinderen geliefd. Niets doen met dit enthousiasme zou zonde zijn.
  • Techniek leent zich goed voor vakoverstijgend en samenwerkend leren.
Techniek bij ons op school:
Groep 1-2:
Op deze leeftijd al komen kinderen regelmatig in aanraking met techniek. Denk hierbij aan het bouwen (metselen) van muurtjes, constructiemateriaal zoals: Lego, Knex, knutselactiviteiten zoals vouwen, knippen, scheuren, schilderen enz.
Door hierover in gesprek te gaan met elkaar wordt de woordenschat uitgebreid en worden sociale vaardigheden geoefend. Ook worden de eerste technische vaardigheden door de leerkrachten aangeleerd en geoefend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de les: "Hoe vouw ik een kikker?"
De kinderen gaan op deze leeftijd al op ontdekking uit. Ze leren ontdekken door zien, proeven, voelen, ruiken enz. Een voorbeeld hiervan is onze kruidentuin. Ook dit is een onderdeel wat hoort binnen onze techniek-lessen.

Groep 3 t/m 8:
Het techniekonderwijs breidt zich in deze groepen verder uit.
We hebben voor onze zaakvakken een methode gekozen waarin ook veel aandacht is voor natuuronderwijs en techniek. Ieder schooljaar worden 5 thema's aangeboden aan de kinderen. Deze thema's zijn ieder jaar hetzelfde, maar worden steeds verder uitgediept.
Iedere les start met een ontdekkingsvraag. Ieder kind heeft aan het einde van de les antwoord gekregen op de ontdekkingsvraag. Dit kan zijn aan de hand van een voorleesverhaal, een zelf gelezen verhaal, het bekijken van plaatjes/foto's, het praktisch bezig zijn of tijdens het in gesprek gaan met elkaar.

De kinderen van deze groepen brengen als het mogelijk is ook ieder jaar een bezoek aan een technisch bedrijf. De kinderen komen heel enthousiast en met een ervaring rijker terug naar school. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Het is heel goed voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarbij worden de technische beroepen goed op de kaart gezet!
Heb je, of werk je in een technisch bedrijf en sta je open voor een eventueel bezoek van onze kinderen?
Je kunt dit doorgeven aan juf Helma Verhelst.